Bestyrelsesmøde d. 07/07/21

Til stede:
Søren, Anne Sofie, Eleonora, Paul, Lars og Johan

Børnetal

23 børn nu og 24 børn til 1. oktober.
25 børn til 1. november, 26 børn 1. marts 2022 og 17 børn til 1. april 2022, som det ser ud pt.

Økonomi

Søren er glad for den frihed det giver at være selvejene så at man er med i beslutningerne vedrørende økonomiske tiltag. Frygter at det bliver for bureaukratisk.
Der er ønske om kurser i efteråret til personalegruppen. Økonomi gruppen venter på udspil fra Søren og ser på dette.

Stigning i forældrebetaling:
Det forventes at der kommer en stigning i forældrebetaling grundet øget krav fra staten, dette følger også de offentlige tilbud. Søren siger at det ikke må stige yderligere end hvad det offentlige stiger. Johan og Søren får fundet det eksakte tal og meldt dette ud snarest med opstart til 1. sept.

Afspadseringstimer
Sammenlagt er der ca 7 timer i overskud som bliver bragt yderligt ned i løbet ferieperioden.

Nye tillæg til ansættelses kontrakter

Søren vil undersøge ved DLO om ekstratimer kan overføres til afspadseringstimer men er inforstået med at der skal ses på ansættlseskontrakterne så at personalet og børnehaven er sikret. Det er et ønske fra bestyrelsen er der kommermere styr på dokumentation af timer.

Status på projekter

Maling af Børnehaven:
Det planlægges at male lidt i skiftehold i løbet sommer og efterår. Det meldes ud på Facebook med nogen datoer hvor enkelte af bestyrelsen maler og forældre kan deltage hvis de har lyst og/eller mulighed. Puslepladser største ønske og der kigges stadig på mulige løsninger pt.
Rude i lejehus:
Anne Sofie sætter Thomas til at sætte noget nyt i. Cykelskur og påklædningstrappe projekter er sat i bero indtil vidre.

Andet:

Der skal laves fødselsdags fejring af børnehavens oprettelse den 1. december.

Referatet er godkendt af den samlede bestyrelse.

Vi holder næste bestyrelsesmøde d. 30. August kl. 16:30

Venligst Bestyrelsen