Bestyrelsesmøde d. 09/11/21

Tilstede Søren, AnneSofie, Lars, Nicolineog Johan.

 • Nyt siden sidst og Børnetal
  3 nye børn siden sidst så Bh huser 26 Børn pt.
  Ikke den store tilslutning til fotografering så vi tænker ikke at invitere appelsinfoto til næste år.
  Mia har rengøring mandag, onsdag, fredag og er sat 1 time ned i dette.
 • Ønsker fra BH og bestyrelse
  Der er kommet nyt bord i børnehaven og der er ønske om nye stole hertil, Søren har fundet nogen til 379 stk der gives grøntlys til køb af 8 stk.

 • Økonomi
  Ikke noget at bemærke i denne omgang. Formand har møde med Heidi i næste uge.

 • Evaluering af arbejdsdag + opfølgning af projekter
  Rigtig fin arbejdsdag med flot tilslutning!

  Af færdigprojekter kan nævnes:
  • Oprydning og organisering af værksted, malet garderobe.
  • Opsætning af cykelskur.
  • Pudsning af nyt bord og rengøring i krogene.
   Og tusind tak til Jesper for indsatsen med cykelskur.
 • Resterende projekter:
  • Opsætning af nyt fjernsyn
  • Pusleplads skal sættes op. Tænker at bryde den gamle bruseniche ned for at give pladsudlejer skal forhøres om dette er en mulighed.
 • PR og planlægning af fødselsdag
  Søren har skrevet ud på FB at forældre og interesserede er velkomne mellem 13 og 15.
  Anne Sofie har snakket med Lasse fra Spar og de vil gerne sponsorere ingredienser til kager. Nicoline og Anne Sofie sørger for bagning og bestilling.
  Anders har sørget for underholdning og denne starter kl 13.30. Anne Sofie har frie hænder til at skrive til lokal avis.
  Fødselsdagsgave til Bh bliver en flagstang – Anne Sofie og Johan er tovholder her.

Næste møde afholdes i januar eller februar 2022 dato tilgår.

Referatet er godkendt af de fremmødte