Bestyrelsesmøde d. 09/11/21

Tilstede Søren, AnneSofie, Lars, Nicolineog Johan. Nyt siden sidst og Børnetal3 nye børn siden sidst så Bh huser 26 Børn pt.Ikke den store tilslutning til fotografering så vi tænker ikke at invitere appelsinfoto til næste år.Mia har rengøring mandag, onsdag, […]

Read more →

Generalforsamling d. 22/09/21

Der bydes velkommen og optælles om der er repræsentanter nok fra forældregruppen tilstede for at kunne lave et bestyrelsesvalg, senere på aftenen. Dette er tilfældet, så valg for kommende bestyrelse er muligt. Søren ridser kort reglerne op for valg og […]

Read more →

Bestyrelsesmøde d. 30/08/21

Deltagere: Søren, Lars, Heidi, Anne Sofie, Johan(online), Leonora(online), Paul(online). Registrering af afspaseringstimerAftale om afspaseringstimer er lavet sammen med DLO. Ifølge DLO må der laves lokale afspaseringsaftaler. Heidi laver et skema til registrering af afspaseringstimer, så Heidi har mulighed for at […]

Read more →

Bestyrelsesmøde d. 28/4/21

Deltagende: Søren, Lars, Paul, Anne Sofie, Leonora og JohanReferent: Johan Børnetal Fra marts til april har vi været 20 børn. Fra Maj og frem til næste skolestart vil der komme børn til at vi når 25-26 børn. 18 børn i […]

Read more →

Bestyrelsesmøde d. 20/8/20

En forældre pr. hustand – grundet covid 19, dette meldes ud på FB og i BH. Vil man stille op skal man møde op eller give lyd herom. Håndvaske ved ankomst- organiserer dette Personalet bliver hjemme i år, grundet pladsmangel […]

Read more →

Generalforsamling d. 26/09/19

Der bydes velkommen og optælles om der er repræsentanter nok fra forældregruppen tilstede for at kunne lave et bestyrelsesvalg, senere på aftenen. Dette er tilfældet, så valg for kommende bestyrelse er muligt. Søren ridser kort reglerne op for valg og […]

Read more →