Velkommen til Hune naturbørnehave

– et naturligt valg

Ønsker I for jeres barn; et sted med ro til at udvikle sig og at blive parat til livet samt alle dets udfordringer – så er Hune Naturbørnehave med faste uddannede pædagoger, det naturlige valg. Børnehaven er forældreejet. Dette giver jer forældre en unik mulighed for indflydelse på børnenes hverdag og på den pædagogik der føres.


Hune Naturbørnehave består af en lille gruppe på max 25 børn, hvor hvert enkelt barn har plads til at være sit unikke selv.

Vi bruger naturen som en daglig samarbejdspartner i leg og aktiviteter, og tilstræber at børnene får respekt og forståelse for vores natur.

Jeres barn vil indgå i aktiviteter både i samlet flok og i små grupper. Musikalsk legestue, svømning, motorik, årlig koloni – og selvfølgelig de mange givende oplevelser som vores fantastiske natur byder på, lige uden for døren. Som medlem af Danmarks Naturfrednings forening medvirker vi desuden i forskellige aktiviteter


Vi har fokus på den sproglige, motoriske, relationelle og sociale udvikling. Vi søger at skabe et udviklingsmiljø, hvor legen er den drivende kraft. Vi bruger naturen som en daglig samarbejdspartner i leg og aktiviteter, og tilstræber at børnene får respekt og forståelse for vores natur. Hune Naturbørnehave er en børnehave, der vægter dialogen højt og er åben for ris og ros. Vores mål er, i fællesskab at tilbyde en spændende og udviklende børnehave til nutidens og fremtidens børn.

Kontakt børnehaven og
kom på et uforpligtende besøg!