Referater af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder

På denne side kan du læse, hvad vi drøfter til bestyrelsesmøder og under generalforsamlinger.

Klik på de to links herunder for at se alle opslag eller læs de seneste her under.

Bestyrelsen 2023-24:

Formand:
Amaile V. Christensen

Medlemmer:
Camilla L. Holst
Christina Abrahamsen
Christinna Schmidt
Maria Underlin
Rie F. Nielsen

Seneste bestyrelsesmøde:

 • Bestyrelsesmøde d. 22/01/24

  Til stede: Søren, Christina, Rie, Camilla og Amalie.

  Afbud: Christinna og Maria

  1. Referat fra sidst
  Besluttet at poster deles ud i bestyrelsen, så vi deles om det arbejde der er.

  2. Nyt fra børnehaven
  Intet nyt.

  3. Økonomi/personale timer
  Mia er blevet er blevet sat op i tid til 23 timer/uge. Søren sender forslag til hvilke fonde vi kan søge hos til Camilla

  4. Børnetal og PR
  22 børn til februar. Bestyrelsen skal have lavet et skriv til vores folder, hvori der står lidt om hvem vi er som bestyrelse

  5. Gave politik
  Punkt tages op til næste møde

  6. Forår – forældreaktiviteter
  Der er bedsteforældre dag torsdagen før efterårsferien.
  Arbejdslørdag: 11/5. Info kommer start april
  Forslag til arrangement i efteråret for børn og forældre.

  7. Evt.
  Forslag til Åbent Hus-dag – måske en dag med en naturvejleder eller andet, så der er fokus på natur.

  En drejebog kunne med fordel laves, så der er styr på de faste arrangementer, så det ikke går tabt hver gang der kommer en ny bestyrelse. Rie kigger på dette.

  Pædagogisk dag fredag d.1.marts. Der bliver tilmelding i børnehaven, hvis man som forældre kan være her til at se efter børnene. Hvis ikke der er det, holder børnehaven lukket den dag.

  Lærerplanerne skal læses og underskrives en gang om året af bestyrelsen.

  Søren skriver ud i Facebook gruppen, hvor der er en masse forældre til børn som har gået her, om at man kan donere noget til en udstilling.

Seneste generalforsamling:

 • Generalforsamling d. 29/09/22

  Årsberetning fra Søren og personalet

  Så gik der et år mere. Vi har en god søgning og indmelding af børn – husk en af de store grunde når vi spørger helt nye forældre hvorfor de vælger os, er 80 % fordi de har hørt at I er tilfreds med jeres valg af børnehave og at jeres børn trives, i er den bedste reklame.

  Vi sagde farvel til de uddannede i april, og over sommeren er der kommet nye til som lige skal vende sig til at gå i børnehave. De fylder sådan nogen små nye, positivt, men de skal også bruge meget hjælp og tid for at lære det hele. Det betyder at andre må undvære lidt, men de lærer at tage hensyn, og få lov at vise over for de nye at der er ting de kan og hjælpe med, og det er de gamle børn god til.

  Vores normering er ikke det den burde være, i forhold til de behov der er i en børnehave gruppe. Vi er alle pædagoger sammen 15½ timer ud af en åbnings tid på 52 timer om ugen, det betyder ikke at der ikke sker udvikling når vi kun er 2 pædagoger, men at det mange gang bliver brugt på socialforståelse og skabe gode lege/aktivitet, modtage og afhentning. I mit regnestykke er Mias 16 timer ikke lagt ind. Hun er en super medhjælper, men kan og må ikke bære et pædagogisk ansvar for det enkle og gruppens udvikling.

  Vi som voksne deltager i foredrag, kurser, og følger udviklingen inden for vores område, vi arbejder med konstruktiv kritik i hverdagen, arbejder med vores konfliktløsning, ny tiltage der udfordrer gruppens og den enkles udvikling. Githa arbejder stadig med sprogudvikling.

  Jeg har valgt at gentage et par punkter fra sidste år da de stadig er relevant, med lidt udbygning af hvad i kan gøre for at støtte jeres barns gang i institutions verden, hvor de jo skal befærdes de næsten 10 år.

  Pædagogisk har vi og stadig arbejder med den sociale forståelse, hvilket er en meget naturligt del for den 3-6 årings udvikling. Men her er det vigtig at vi har en forståelse og et samarbejde om at vi har 22 forskellige børn, der skal lære at indgå i et fællesskab de knap forstår, og det ikke altid kan lade sig gøre at tage individuelle hensyn og vi ikke altid ser det der sker.

  Her er det nok vigtigst, i jeres barns udvikling, at de oplever at vi som voksne samarbejder, og viser forståelse for den forskellighed vi har. Også dét at være hjemme og være i børnehave, hvor man er nødt til at lære at dele og indgå i et socialt fællesskab, og ikke alle handler på samme måde.

  Hvordan kan I så som forældre indgå i et socialt fællesskab i børnehaven?

  Vi har oplevet de sidste par år, at størsteparten af jer, af en eller anden grund, er holdt op med at deltage i den mulighed I har for at styrke jeres barns sociale forståelse og være en del af jeres barns hverdag.

  Det har gjort at vi har valgt at vi ikke deltager i så mange lokale tiltag, da det på jysk er træls at stå der med ingen repræsentation fra os. Vi holder stadig stædigt ved de gamle traditioner såsom bedsteforældre dag, arbejdsdage, julegløgg, sandskulpturparkens åbninger, Lucia, og I er jo altid velkommen til at deltage i jeres barns hverdag og udflugter, og håber meget på jeres deltagelse som familie.

  Det I kan gøre for at styrke jeres barns social forståelse som forældre, nu I engang har valgt at lade jeres barn passe i institution, er at spørge hvis der er noget, læse opslag på døren og Facebook, søger for at der er de ting i deres kasse, der gør at de ikke mangler til dagens aktiviteter, deltage i aktiviteter der skal fremme børnehavens position i lokalsamfundet og til gavn for børnehaven og give jeres barn en fællesskabsfølelse.
  Deltage i de ting I overhoved har mulighed for – I får kun én chance, snart er de voksne. Måske lyder det banalt, men for en 3 til 6-årig er det vigtig at kunne deltage på lige fod med de andre, og i den alder er størstedelen af deres identitet Familien.
  Og husk hvis I besøger dem nu, kan det jo være de besøger jer når I bliver rigtig gammel, vi lærer det meste i vores barndom.

  Vi har og vil stadig arbejde med koncentration og hukommelse, mange børn i dag har skemalagt deres hverdag. De behøver ikke selv at deltage, tage ansvar – der sker rigtig mange ting, de har rigtig mange valg, men meget lidt
  konsekvens. De er under voksent opsyn 24/7. Det er desværre ikke noget jeg har brygget sammen, men resultatet af en stor undersøgelse fra 2021, der viser at børn og unges koncentration, hukommelse og selvansvar er faldet inden for de sidste 20 år, men vi skal huske at et barns udvikling afspejler den verden det opvokser i.

  Her kan I være med til at styrke jeres barn, ved noget så simpelt som at forberede jeres barn på dagen, spille koncentrationsspil, give ro til eftertanke, snakke om det der er sket i jeres dag (provokere til at medvirke), læse/se den samme film/bog igen og igen og snakke om hvad der sker. De første 5-6 år af et barns liv har de brug for genkendelighed, ro, stabilitet og ikke mindst gentagelse. Det tager en voksen hjerne i gennemsnit 21 dage om at lære noget nyt, I kan prøve at skifte hånd når I børster tænder og se hvor lang tid der går til I finder det naturligt.

  Forvent ikke hver dag, at jeres barn har overskud til selv at tage tøj på, blive hurtig klar osv. når I henter, efter de har haft en 6 til 10 timers arbejdsdag. Børn bliver overstimuleret af for mange indtryk/forventninger, der ligger over deres udviklingstrin. De kan ikke nå at lagre og bearbejde dem eks. tidligere opstart i børnehave 2.11 år og det samme i skolen 5-6 år, hvilket i forhold til alt forskning inden for udvikling siger, er for tidligt, og udviklingskrav er sænket, det der før var en børnehaveklasse er kravmæssigt det der var 1. klasse for 4-5 år siden.
  Nu skal det hele ikke være en løftet pegefinger, vi har en velfungerende børnehave og en god gruppe, med en helt del nye deltagere, som lige skal vænne sig til at gå i børnehave. Men det er jo livets gang i en børnehave, lige når de næsten kan det hele, skal de i skole og nye kommer til.

  Jeres børn trives, vi får ros fra de skoler, vi sender dem til. Så den løftede pegefinger er for at vi kan komme helt i mål, med det vi skriver i vores læreplan om vigtigheden i forældresamarbejde som I jo alle selvfølgelig har læst. I skal selvfølgelig huske at jeres/vores læreplaner kan laves om, så de passer til den virkelighed børnene lever i, hvis I ønsker det, der er ikke noget eller nogen der er hellig.

  Når de stopper her er fællesskabsforståelsen nok én af de vigtigste ting for at kunne indgå i skolesystemet – jeg er en del af gruppen og gruppen er en del af mig.

  Corona-tiden er forhåbentlig slut. Der er dog kommet noget godt ud af den, nemlig vores mere skærpede fokus på rengøring, hvilket har nedsat spredning af smitte. Vi vil gerne I forsætter med at opfordre til fingervask ved ankomst og afspritning af jeres hænder ved ankomst.

  Børnene trives i hverdagen, der er gode lege i gang, alle kan mere eller mindre lege med alle, gruppen er nysgerrig og læringslystig. Der er ting, der følger aldersudvikling såsom behovsdækning, fysiske konflikter, sociallæring, motorisk udvikling, kognitiv læring. Alt sammen og meget mere vi alle har været i gennem, og vi voksne vil gøre det bedste for at ungerne udvikler alle deres evner positivt, ganske enkelt nogen fede og trygge år i Hune Naturbørnehave.

  Og husk vi er ikke det vi siger, men det vi gør.
  Vi ser positiv på det næste år og samarbejdet med jer.

  Årsberetning fra bestyrelsen/formanden

  Hvad betyder det at en børnehave er selvejende?

  Det betyder at børnehaven er lige så meget jeres, som det er jeres børns.

  Det betyder at den måde børnehaven skal drives og prioriteres, i sidste ende er bestemt af jer. Bestyrelsen er valgt af jer til at tage beslutningerne omkring hvordan børnehaven skal drives. Hvis der er noget der ønskes ændret er det via bestyrelsen. Enten ved at tage fat i en af os eller ved selv at deltage.

  Børnehaven er ikke en virksomhed sat i verden for at tjene penge, men for at give vores børn en god hverdag. Bestyrelsen er blot en række skiftende forældre der gerne vil støtte det projekt og hjælpe med at skabe de gode rammer for vores børn.

  Gode rammer… En tryg hverdag for et barn kræver bl.a. en tydelig voksen.

  Her har vi har nogen dejlige og dygtige pædagoger og hjælpere som sætter vores børns trivsel og udvikling i centrum hver dag, på hver jeres måde. Tusind tak til jer

  Børnehaven er også et fællesskab og vores arbejdsdage og andre arrangementer giver os mulighed for at møde hinanden og giver samtidig vores børn en større ejerskabsfølelse over børnehaven. Og jo selvfølgelig spares der penge ved dét vi selv kan lave, som så kan gå til sjovere ting, men det vigtigste er faktisk det sociale forældre og børn imellem samt de oplevelser vores børn tager med og snakker om i ugerne efter.

  Så bare fordi man ikke ser sig selv som den store håndværker skal det ikke afskrække nogen fra at deltage. Alle kan bidrage.

  I år har vi besluttet at erstattet den anden årlige arbejdsdag og laver i stedet et fælles julearrangement. Tanken bag er at skabe noget for de forældre som måske ikke føler sig så tilpas på en arbejdsdag.

  I samme omgang vil vi gerne sige tak for indsatsen til førnævnte arbejdsdag. Det er på sådanne dage at vi mødes og har tid til at hilse ordentligt på hinanden.

  Når der ikke er trætte børn, aftensmad, indkøb osv. der skal ordnes.

  I år har vi fået varmepumper sat op og udfaset vores pillefyr. I samme ombæring er vores varmeregnskab blevet skilt fra det andet lejemål som vi deler grund med. Så det ser ud til at vores børn og personale kan holde varmen igen i år.

  De seneste år har vi haft Heidi til at styre bogholderiet men desværre har Heidi fået mere at lave på sit rigtige arbejde og har følt sig nødsaget til at sende faklen videre. Vi har skaffet en ny bogholder som bliver sat ind sagerne i løbet af den næste måned så alt forsætter i samme gode form. Heidi, tusind tak for samarbejdet.

  Til de nye i bestyrelsen, hvem I så end er:

  Tak for at i vil træde til og hjælpe med at skabe gode rammer for denne børnehave. I kan se frem til nogen hyggelige møder og før i ved af det er jeres børn begyndt i skole og i er ikke længere med i bestyrelsen.

  Som jeg sagde sidste år vi kommer med forskellige evner og bidrager der hvor vi kan.

  Til bestyrelsen; tak for et godt samarbejde og tak for jeres tid

  Økonomi ved Heidi

  Regnskabet gennemgås og udviser tilfredsstillende og forventelig resultat for 2021. Endvidere påmindes fremmødte om den aftalte prisstigning på 50 kr pr. 1/1-2023.

  Ny bestyrelse valgt

  Anne Sofie og Lars fortsætter. Johan Fortsætter som repræsentant med særlig interessant indtil næste generalforsamling 2023.
  Nye Medlemmer: Maria og Malene

  Formand : Anne Sofie (Knud og Alberts mor)
  Næstformand: Lars (Ea’s far)

  Menige medlemmer
  Malene (Olivers Mor)
  Maria (Oscar og Sivs Mor)
  Johan (Bjørns far)

  Suppleant
  Kristina (Victors mor)

  Velkommen til den nye bestyrelse