Bestyrelsesmøde d. 06/09/22

Tilstede er Heidi, Søren, Nicoline, Lars, Anders, Anne Sofie, Johan Nyt siden sidst Ny varmepumpe (luft til vand) i stedet for pille-fyret. Udgift hertil står udlejer for.Net forbindelse skal separeres fra Niels Åge, Anders undersøger om TDC-forbindelsen til ABA anlægget […]

Read more →

Bestyrelsesmøde d. 07/06/22

Tilstede er Søren, Nicoline, Lars, Anders og Johan Nyt siden sidst Varmepumpe bliver sat ind i stedet for pillefyr og varmeregning bliver skilt fra det andet lejemål – udlejer står for udgiften. Piller indtil overgang står udlejer for. Arbejdsdag: Tak […]

Read more →

Bestyrelsesmøde d. 06/04/22

Tilstede er Søren, Nicoline, Anne Sophie, Lars, Anders og Johan Nyt siden sidst Ejer har bedt om at få opdelt vand imellem de to lejemål så børnehaven kun betaler for eget forbrug. Dette skal indskrives i lejekontrakten. Mei og Githa […]

Read more →

Bestyrelsesmøde d. 26/01/22

Tilstede er Søren, Anne Sofie, Nicoline, Lars, Johan og Heidi via. Teams Nyt siden sidst Ny vikar tilknyttet (Henriette), som personalet har gode erfaringer med. Svømning har været udsat grundet corona men starter op igen snart.Ny opvasker er blevet sat […]

Read more →

Bestyrelsesmøde d. 09/11/21

Tilstede Søren, AnneSofie, Lars, Nicolineog Johan. Nyt siden sidst og Børnetal3 nye børn siden sidst så Bh huser 26 Børn pt.Ikke den store tilslutning til fotografering så vi tænker ikke at invitere appelsinfoto til næste år.Mia har rengøring mandag, onsdag, […]

Read more →

Bestyrelsesmøde d. 30/08/21

Deltagere: Søren, Lars, Heidi, Anne Sofie, Johan(online), Leonora(online), Paul(online). Registrering af afspaseringstimerAftale om afspaseringstimer er lavet sammen med DLO. Ifølge DLO må der laves lokale afspaseringsaftaler. Heidi laver et skema til registrering af afspaseringstimer, så Heidi har mulighed for at […]

Read more →

Bestyrelsesmøde d. 28/4/21

Deltagende: Søren, Lars, Paul, Anne Sofie, Leonora og JohanReferent: Johan Børnetal Fra marts til april har vi været 20 børn. Fra Maj og frem til næste skolestart vil der komme børn til at vi når 25-26 børn. 18 børn i […]

Read more →

Bestyrelsesmøde d. 20/8/20

En forældre pr. hustand – grundet covid 19, dette meldes ud på FB og i BH. Vil man stille op skal man møde op eller give lyd herom. Håndvaske ved ankomst- organiserer dette Personalet bliver hjemme i år, grundet pladsmangel […]

Read more →