Bestyrelsesmøde d. 06/04/22

Tilstede er Søren, Nicoline, Anne Sophie, Lars, Anders og Johan

 • Nyt siden sidst
  Ejer har bedt om at få opdelt vand imellem de to lejemål så børnehaven kun betaler for eget forbrug. Dette skal indskrives i lejekontrakten.
  Mei og Githa har ønske om at komme på kursus i juni, dette bevilliges af Bestyrelsen.
  Ny varmepumpe opsat siden sidst og denne løser problemet med kolde morgener. Nyt Legekøkken er ankommet med en skade, Heidi og Søren har sørget for at dette bliver udbedret af sælger.
  Søren har fået grønt lys til at købe en vildblomster blanding til ca 500kr
 • Børnetal og PR
  8 skolebørn stoppet og ét barn er flyttet til anden kommune. Der er 18 børn og der kommer børn i løbet af året, så vi er oppe på 26 børn i oktober.
  I forhold til PR og reklame bør der opfordres til at forældre anbefaler børnehaven til andre – dette kan præciseres til arbejdsdag og generalforsamlingen også. Det foreslås at der oprettes en instagram-profil som kan refereres til efterfølgende. PR-gruppen ser til dette.
 • Økonomi og budget ved. Heidi
  Fra Heidi: Årets (2021) resultat er et overskud på 143.551 mod et underskud på 76.977 sidste år. Egenkapitalen udgør nu kr. 157.328, så vi er på vej i den rigtige retning. Det ville være skønt med 2 år i træk på denne måde.
 • Børnehavens forskrifter
  Efter to års Corona mangler der lidt forklaring på hvordan retningslinjerne er i børnehaven især for nye forældre.
  Der opfordres til at tage lidt mere hensyn i forbindelse med parkeringen ved afhentning/aflevering. Her tænkes på motor gående i tomgang og parkering helt oppe ved huset når der er pladser på gruset (især i myldretiden). Der laves et Facebook opslag omkring dette.
 • Bestyrelsen og gennemsigtighed
  Der skal gøres mere arbejde for at synliggøre bestyrelsen og tidspunkter for bestyrelsesmøder så at der kan komme flere input fra forældre med.
  Der laves en seddel med bestyrelsesmedlemmer som sættes op på dør og der laves FB opslag med dette, Nicoline ser til dette.
 • Personalesamtaler
  Der afholdes personalesamtaler d. 29.April. Formand og næstformand deltager. Anne Sofie indkalder.
 • Arbejdsdag
  Søren laver opslag med arbejdsdag d. 7. Maj.
 • Ønsker/opgaver
  Hylder i voksengarderobe
  Opsætning af vægge i bålhytte.
  Tjek af tagrender.
  Fliser sydøstlige hjørne skal udvides
  Maling af det store rum
  Tjek/udskiftning af tætningslister ved vinduer og døre.
  Sandkasselegehus skal repareres
  Små maleprojekter uden for, oprydning, havearbejde.

Næste møde afholdes Maj eller Juni dato tilgår.
Referatet godkendt af de fremmødte.