Bestyrelsesmøde d. 26/01/22

Tilstede er Søren, Anne Sofie, Nicoline, Lars, Johan og Heidi via. Teams

 • Nyt siden sidst
  Ny vikar tilknyttet (Henriette), som personalet har gode erfaringer med.
  Svømning har været udsat grundet corona men starter op igen snart.
  Ny opvasker er blevet sat op og fungerer fint.
  Chromecast fungerer godt, ikke behov for antenneforbindelse.
 • Børnetal og PR
  2 børn er stoppet, og et barn er startet siden sidst. Børnetallet er pt. 25 indtil der starter et barn midlertidigt for 2 mdr pr. 1. februar.
  8 børn starter i skole pr 1. april, så vi kommer ned på 18 børn efter skolestart.

  Bestyrelsen påtænker annoncer/hverve kampagne evt. til efteråret.
  Overvejer annoncering på Facebook og radio nord. Søren spørger Matilde hvor langt man kommer med FB annoncering for 5000kr.

 • Økonomi og budget ved. Heidi
  Omsætningen er beregnet ud fra børnetal for i forvejen indmeldte børn gennem 2022 + 1 tilkendegivet søskende.
  Vareforbrug er estimeret til det samme som 2021.
  I forhold til lønninger er der regnet med en udgift på niveau med det faktiske i 2021, sammenholdt med antallet af børn i 2022 + 4x personalejulegaver.
  Husleje fordelt pr. 3 mdr baseret på forventet børnetal, der er kun afsat til almindelig forfaldende vedligehold samt snerydning.
  Der er sat 12.000 af til legetøj/inventar.

  I forhold til kurser i 2022 vurderer Søren at det afsatte beløb for 2022 passer. Samlet set indikerer budgettet et overskud for børnehaven på ca. 20.000 som hensættes til egenkapitalen.
  Heidi ønsker, at der stadig holdes fokus på at få nok ind på opsparingen, for at sikre en sund økonomi og en ordentlig buffer til uforudsete udgifter.

 • Gave politik
  Der har været en tiltagende tendens til at børn giver gaver til enkelte børn i selve børnehaven.
  Dette skaber nogen kedelige situationer og en følelse af eksklusion for de andre børn. Det ønskes fra bestyrelsen at disse gaver holdes i privat regi så der ikke gives gaver i børnehaven. Dette lægger sig op af den tidligere vedtaget gavepolitik.

 • Varme i det store legerum
  Vi har et tilbud på 21.000 kr og der indhentes et yderligt tilbud og hvis dette ikke er lavere, er dette beløb godkendt af bestyrelsen.

 • Status og opfølgning på projekter
  Lars og Søren kigger på lys under udhæng ved lejlighed. Lyssensor ved indkørsel tilgår, der er sat elektriker på sagen.

 • Grænser for aflysning af bestyrelsesmøde
  Det vedtages at aflysning kan senest kan ske 48 timer inden mødestart.

 • Samarbejde med Saltum Skole
  Søren havde et møde som er blevet udskudt med Søren og Thomas (Ledelsen Saltum Skole) i slutningen af sidste år. Søren rykker for dette. Der ligges op til at få genoptaget det gode samarbejde der tidligere har været mellem børnehaverne.

 • Forældre forslag: Udvidelse af BH med en vuggestue
  Det har været tidligere været vurderet økonomisk om det kunne løbe rundt med en vuggestue. En sådan udvidelse blev vurderet til at være meget risikabelt og stille børnehaven skidt.

 • Prisstigning fra Heidi
  til 395kr i timen (+20kr) pr. 01/01/2022 – Bestyrelsen godkender dette.

Referatet er godkendt af de fremmødte