Bestyrelsesmøde d. 07/06/22

Tilstede er Søren, Nicoline, Lars, Anders og Johan

 • Nyt siden sidst
  Varmepumpe bliver sat ind i stedet for pillefyr og varmeregning bliver skilt fra det andet lejemål – udlejer står for udgiften. Piller indtil overgang står udlejer for.

  Arbejdsdag: Tak til forældrene for at støtte op om dagen.

  Opbakning til arrangementer:
  Der er flere spontane arrangementer som ikke kan trække nok forældre/børn og det besluttes at der skaleres ned til kun de 2 arbejdsdage samt julearrangementet. Udviklingssamtaler får ikke den store opbakning. Børnehaven tilbyder 3 samtaler i modsætning til det offentliges 2. Der bruges lang tid på at forberede disse og det skaber frustration når disse ikke bruges.
  Behovet for disse føles ikke så stort i bestyrelsen, da dagligdagen giver rig muligheder for at høre hvordan barnet udvikler sig. Det kan overvejes om dette kan ændres til noget andet, inden generalforsamling hvor dette kan fremlægges.

  E-boks: åbnes af Heidi, men skal under virk.dk så personfølsomme oplysninger går den rigtige vej. Anders ser på problemstillingen.

  Søren arbejder på en idé sammen med Anne-Marie fra Landsbyhaven i Birkelse om personalebyt for at skabe inspiration og sparring. Dette præsenteres for bestyrelsen på et senere tidspunkt.
 • Børnetal og PR
  18 Børn indskrevet til dags dato, 7 børn tilgår inden førskolestart i April, hvor 8 igen stopper.
 • Økonomi
  Et ca. estimat på budget 2022, 11.000 kr. bedre pr 31.05 end vi havde budgetteret med. Dette henstilles til uforudsete udgifter.

  I forhold til brug af vikartimer: Kunne det ønskes at der blev brugt flere timer på hente vikarer ind i stedet for dække ind for hinanden ved sygdom og lign. Søren mener ikke der kan ændres ret meget på forbruget da bestyrelsen har besluttet at der skal være pædagog der åbner og lukker så der er behov for at dække ind om morgenen og der så hentes vikar ind. Bestyrelsen henstiller til at der kaldes vikar så snart det giver mening, for at passe på personalegruppen.
 • Personalesamtaler opfølgning
  En ud af to personalesamtale er afholdt, der afventes den sidste, inden der konkluderes noget.
 • Projekter- legeplads risikovurdering
  Der er iværksat et årlig lovpligtigt legepladseftersyn til 2500 kr. årligt. Tagrender skal laves – Anne Sofie høres om Thomas kan se til dette.
  Lys til indkørsel er iværksat håndværker er tilkaldt.

Næste møde planlægges til efter sommerferien og inden generalforsamling.
Referatet godkendt af de fremmødte.