Bestyrelsesmøde d. 06/09/22

Tilstede er Heidi, Søren, Nicoline, Lars, Anders, Anne Sofie, Johan

 • Nyt siden sidst
  Ny varmepumpe (luft til vand) i stedet for pille-fyret. Udgift hertil står udlejer for.
  Net forbindelse skal separeres fra Niels Åge, Anders undersøger om TDC-forbindelsen til ABA anlægget kan udvides til at trække børnehavens internetforbrug og hvis ikke opretter et nyt.

  Mei været på aftenkursus i forhold til udsatte børn. Søren skal på ledelses kursus slut september.
  Ghita skal på kursus i foråret.
 • Personale timer
  Mia sat op til 16 timer
 • Børnetal
  22 Børn pt.
  24 Børn Marts 2023
  16 børn April 2023
 • Økonomi
  Års regnskab for 2021 er færdigt.
  Økonomien i børnehaven ser fornuftig ud. Økonomigruppe mødes inden generalforsamling.
  Pr 01/01/2024 skal alle virksomheder overgå til 100% digital bogføring. Heidi forslår at vi snarest kommer i gang med overgangen så alt kører pr. denne dato. Enighed om at Heidi vælger bogføringsprogrammet og står for vejleding af Søren.
 • Nye tiltag:
  Søren oplyser at der er blevet prioriteret at lave færre større projekter/aktiviteter i løbet af året for at rumme hele børnegruppen bedre. Forståelse for dette i bestyrelsen.
 • Personalesamtaler opfølgning
  Anne Sofie tager fat i den sidste i personalegruppen så at der kan sammenfattes en konklusion på disse.
 • Generalforsamling
  Den 29. september afholdes generalforsamling. Det foreslås at invitere Saltum skole til et kort oplæg uden spørgerunde.
  Det forslås derudover at lave en ny tilgang til få flere forældre engageret i børnehaven.

 • Arbejdsdag
  Det overvejes at lave denne om til et julearrangement i stedet. Dette tages op med den tilgående bestyrelse.

Referatet godkendt af de fremmødte.