Bestyrelsesmøde d. 20/04/23

Tilstede: Søren, Anne Sofie, Christina, Maria, Johan

 • Forslag fra Maria
  Sommeraktivitet med inklusion af forældre. Plukke jordbær eller lign. Godt forslag. Bestyrelsen tænker at det ville være bedre med et arrangement i gateway en hverdag hvor børnene afhentes, hvor der så er kaffe, pølser og brød. Søren kigger på en dato så det kan nås inden sommerferien.
 • Vikarlønninger
  En vikar har sagt at det ikke helt kan svare sig at tage timer i BH som vikar som lønninger er nu, da de ligger ca. 8 kr over mindstelønnen. Men dette kan være noget der skal være fokus på.
 • Barns pludselige stop i børnehaven
  Der er blevet meldt en pædagog til kommunen og der har efterfølgende været et uanmeldt besøg fra kommunen. Hvor der er kommet en anmærkning på sprogbrug. Der er ikke sket yderligt i sagen.
 • Bestyrelsens sammensætning
  Der skal opdateres i bestyrelsens sammensætning hos bogholder Hanne, grundet udtrædelse af bestyrelsesmedlem. Anne Sofie tager kontakt.

 • Forslag om tidligere GF
  Grundet fald i bestyrelsesmedlemmer. Der aftales at vi holder fast i datoen september
 • Elforbrug
  Bogholder har observeret et stort elforbrug. Der har muligvis været brugt strøm fra det andet lejemål pga. håndværkere. Søren følger op på sagen og ser om udgift ikke tilfalder udlejer.

 • Hilsen fra Saltum Skole
  Saltum Skole var meget glade for at huse børnehaven i januar til vores nytårstaffel. Skoleleder Søren foreslår at dette bliver en tradition.

Næste møde i August nærmere dato tilgår.

Referat godkendt af de fremmødte.