Bestyrelsesmøde d. 19/12/22

Tilstede er Søren, Christoffer, Anett, Johan, Anne Sofie og Christina, Christoffer og Anett deltager som kommende suppleanter/bestyrelsesmedlemmer.
Dette meldes ud om dette kan accepteres på Facebook uden en afstemning.

 • Nyt siden sidst
  Nabo er nu endeligt flyttet ud og der er blevet lukket helt over til nabo. Pille-fyr er blevet fjernet og dette skaber mere plads til depot rum. Der har været ønske fra nogle forældre om udsættelse af betaling det efterkommes.
  Mia er sat op til 30 timer fra d. 1. december.
  Ny kommunal tilsynsform er blevet indført. Dette kommer til at resultere i en form for smileyordning for institutionerne. Her vil der formentlig komme spørgeskema ud til forældrene i E-boks.
 • Økonomi/børnetal
  I 2023 er vi 16 børn pr 1. april da der er 8 stopper. Herefter er der indtil videre indskrevet så at der bliver 21 børn i løbet af året. Så igen 14 børn til april 2024.

 • Personalesamtaler status/opfølgning
  Mangler stadig en enkelt medarbejder, dette forventes at blive færdiggjort i starten af det nye år.
 • Plan for nytårstaffel
  Der nedsættes et festudvalg til næste møde.
  Kl 12-16 med søskende. Med tilmelding. Det tjekkes om børnedrinks og fingermad kan leveres af slagteren i Saltum til en god pris, stop-dans og lign. lokation bliver i Lille Norge hvis denne er ledig. Børnehaven står får udgiften.
  Johan finder et budget for projektet sammen med Hanne.
 • Evt
  Der har været snak fra flere forældre om kedelige episoder ved afleveringer. Søren går videre med dette.

I forhold til det sociale forældrene imellem er der et ønske i bestyrelsen om at fremelske mere af dette. Der tænkes at lave flere arrangementer uden for børnehaven.

Næste møde er d. 09/01/23

Referatet godkendt af de fremmødte.