Bestyrelsesmøde d. 31/08/23

Tilstede: Søren, Anne Sofie, Christina, Maria, Johan

 • Økonomi
  Børnetal der pr. budgettet 2023 med et gennemsnit på 21 børn resten af året.

  Søren undersøger hvorfor der er stigning i lokaleomkostninger og lønninger. Stigning i direkte omkostninger er umiddelbart grundet falske brandalarmer. Dette er ved at blive løst sammen med udlejer.

  Der holdes igen med investeringer og generelt forbrug resten af året. Hanne deltager ikke i generalforsamlingen det overvejes om der skal laves et budgetmøde evt. i december for forældrene.
 • Generalforsamling
  Det overvejes hvordan der bliver sparket lidt til forældrene i forhold til GF-tilmelding og bestyrelse. Der sættes en tilmeldingsseddel op i børnehaven.

  Mulighed for at inddrage en lokal person med interesse i at bevare børnehaven overvejes. Anne Sofie laver et opslag på FB og bestyrelsen prikker kærligt til forældrene.
 • Tilsyn
  Der har været gennemført kommunalt tilsyn. Rapporten er ikke udfærdiget endnu. Der har været en generel utilfredshed fra personalet med den nye måde disse tilsyn udføres på. Der skal holdes et møde med de andre privatinstitutioner inden årsmødet omkring dette.

Referat godkendt af de fremmødte.

Næste møde aftales efter generalforsamlingen.