Læreplan og vedtægter

Udvikling, opdragelse og læring i Hune Naturbørnehave bygger på værdier som omsorg, nærvær, tryghed, accept, fri leg, kreativitet og oplevelser.

Det er vigtigt, at børn udvikles til alsidige personligheder, der tænker og handler ud fra et demokratisk, ligeværdigt menneskesyn, og som oplever livsglæde og lyst til at lære.


Læring i børnehaven, sker både gennem spontane oplevelser og leg, ligesom det også sker ved, at vi voksne skaber eller underbygger aktiviteter, der giver børnene muligheder for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring. Som pædagogisk personale i Hune Naturbørnehave, påtager vi os derfor et medansvar for børnenes opdragelse og udvikling. Der skal i tilrettelæggelsen af pædagogiske aktiviteter tages hensyn til børnenes forskellige forudsætninger. 

Den pædagogiske læreplan evalueres 1 gang årligt, i maj måned.

Her kan du læse vores
evaluering, læreplan, vedtægter og tilsynsrapport: