Generalforsamling d. 22/09/21

Der bydes velkommen og optælles om der er repræsentanter nok fra forældregruppen tilstede for at kunne lave et bestyrelsesvalg, senere på aftenen. Dette er tilfældet, så valg for kommende bestyrelse er muligt. Søren ridser kort reglerne op for valg og vedtægterne og rammerne for generalforsamlingen.

Årsberetning fra Søren og personalet

Så er der gået et år mere og sikke et år. Det er nok et af dem, der vil blive husket, der har været meget ekstraarbejde og det har selvfølgelig haft indflydelse på vores hverdag. Der skulle bruges flere timer på rengøring i hverdagen og legetøj der var gemt væk, gav mindre valgmuligheder for børnene, nye rytmer skulle findes.

Det har været et krævende år, der er ting vi har været nødt til at nedprioritere for at kunne skabe en tryg og genkendelig hverdag for ungerne med de ressourcer der har været til rådighed. Der har været ændringer i Corona krav og regler nærmest en gang om ugen, som vi skulle forholde os til. Men jeg synes vi er kommet godt igennem året, ungerne trives og har været super gode til at tage de nye tiltag til sig (der kunne vi voksne lære noget), og personalet er her endnu. Der har selvfølgelig været ting der er smuttet i travlheden, dem må vi så samle op på nu.

Som I sikkert har set på Facebook, forsætter vi med nogle af tiltagene fra Coronatiden et stykke tid endnu -ganske enkelt fordi de giver mening og en god hygiejne har givet mindre snottede næser. Vi ser heldigvis nu ind i en mere genkendelig hverdag, hvor I igen kan komme ind og være en del af jeres barns hverdag. Vi vil forsøge at lave en god og synlig information om vores dagligdag. Vores traditioner som svømning, musikalsk legestue, og koloni vil vi genoptage. Vores forældre-/bedsteforældre arrangementer vil igen blive muligt, husk at se vores opslag og husk også at spørge. Børn kan ikke se at vi læser og de skal jo lære at kommunikere.
Vi har vundet 7 frugttræer + 7 frugtbuske i ”Plant et træ” og fået et godt sponsorat til et nyt cykelskur af XL-byg. Her brugte vi vores forbindelser –så tak til Nicoles far. Så der bliver lidt ting, som vi får brug for hjælp til hen over efteråret.

Vores børnetal ser nogenlunde ud, der er 23 på nuværende tidspunkt, hvilket giver sammenlagt 18.5 time, hvor vi alle 3 uddannede er her på samme tid. Vi vil nå op på 26 børn inden april ’22, hvor der er 9 kommende skolebørn, det giver et stort fald, hvilket bevirker at vi desværre må sige farvel til Mia og en nedgang om ugen på 3,3 time fordelt på resten af os. Vi skal over 20 børn igen for at opnå de ekstra timer, der giver en medhjælper. Vi vil i løbet af 2022 komme op på 20+ børn, hvis de mundtlige tilsagn holder.

Pædagogisk har vi arbejdet en del med den sociale forståelse, hvilket er meget naturligt for aldersgruppens udvikling, men her er det vigtig at vi har en forståelse og et samarbejde om at vi har 23 børn, der skal lære at indgå i et fællesskab de knap forstår, og at det ikke altid kan lade sig gøre at tage individuelle hensyn og vi ikke altid ser det, der sker. Her er det nok vigtigst i jeres barns udvikling at de oplever at vi som voksne samarbejder og viser forståelse for den forskellighed det er at være hjemme og være i børnehave, hvor man er nødt til at lære at dele og indgå i et socialt fællesskab.

Vi har og vil stadig arbejde med koncentration og hukommelse. Mange børn i dag har skemalagt deres hverdag, de behøver ikke selv at deltag eller tage ansvar. Der sker rigtig mange ting, de har mange valg, men meget lidt ansvar/konsekvens. De er under voksent opsyn 24-7. Det er desværre ikke noget jeg har brygget sammen men det er resultatet af en stor undersøgelse, der viser at børn og unges koncentration, hukommelse og selvansvar er faldet inden for de sidste 10 år, men vi skal huske at et barns udvikling afspejler den verden den opvokser i.

Børn i børnehavealderen har brug for gentagelser, rytme/struktur i deres daglig dag. Læring tager lidt længere tid, når man er lille, og som lille har man brug for nogen, der vil vise vejen og hjælpe. Man kan godt plante et træ i vestenvinden, hvis dets rødder stikker dybt nok. Vores læreplan og evaluering af denne ligger på vores hjemmeside, med udgang i den, vil vi hen over det næste år skabe aktiviteter og nye tiltag. Vi vil tage udgangspunkt i først og fremmest naturen og det der rører sig i børnene og selvfølgelig med fokus på deres udviklingsniveau både individuelt og socialt. Og hvis I skulle have nogen ønsker, der kunne støtte vores læreplansmål (som I alle selvfølgelig har læst) er I mere end velkomne til at komme med dem eller bringe dem op i bestyrelsen.Men selv om intet er godt og intet skidt, synes jeg stadig at vi sammen er kommet godt og helskindet ud på den anden side (forhåbentlig helt udpå den anden side). Tak for jeres tålmodighed igennem en svær tid, tak til personalet for deres opblødte rengørings fingrer og det store arbejde, der har været det sidste år. Tak fordi I har holdt ud. En tak til Heidi for hjælpen til de økonomiske Corona-ansøgninger. Og en tak til den store malerindsats i foråret og sommeren samt de andre praktiske tiltag.

Og som altid til sidst et lille pædagogisk råd, vi lever i en informations alder hvor selv vi voksne kan blive informations trætte. WHO har endelig udsendt råd/vejledning for brug at spil/tv, efter endnu en undersøgelse, der viser at et barns hjerne under 6 år tager skade af for meget envejs stimulans: Ipads, tv osv., så tænk over hvad de spiller, ser og i hvor lang tid. Brug aldersvejledningen på spil og film så går det ikke helt galt. Og sæt jer lidt ind i hvad de ser og spiller, hvilket gør det nemmere at støtte og forklare det, der ikke er til at forstå.

Sundhedsstyrelsens side: Anbefalinger for skærmbrug til forældre med børn i alderen 0-15 år.

Tak og et godt valg.

Årsberetning fra bestyrelsen/formanden

Siden sidst:
Vi har i bestyrelsen bygget videre på det fine arbejde der er blevet lavet i den forrige bestyrelse. Vi har været lidt udfordret i vores arbejde på grund af corona-situationen og dette er også årsagen til at vi ikke har haft en generalforsamling siden 2019.

Nye tiltag:
Vi fået en fungerende Hjemmeside hvor referater, kontakt info og lign. kan findes. Så at kontakt til og information omkring børnehaven ikke er afhængig af Facebook.
Vi har fået lagt nyt gulv i fællesrummet for at forbedre arbejdsmiljøet for personalet og trivslen af vores børn.

Vi vil fra bestyrelsen takke forældrene for den flotte indsats i har gjort ved de fælles arbejdsdage og affaldsindsamlingen. Disse dage er med til at gøre en forskel i hverdagen for vores børn, vores personale og får samtidig børnehaven til fremstå flot og indbydende. Ydermere er det med til at styrke fællesskabet i forældregruppen. Jeg ser også frem til næste arbejdsdag d. 30. oktober til endnu en hyggelig dag.

Tak til personalet. Det har været en speciel tid med skiftende krav, restriktioner og anbefalinger som selvfølgelig også påvirker jeres hverdag og arbejdsglæde. Til trods for den angst og bekymring der har været i samfundet har i formået at navigerer i dette uden at miste fokus på kerneopgaven: barnets tarv. Tak.

Også en tak til de afgående fra bestyrelsen der har lagt tid og kræfter i at hjælpe vores børnehave med at være et godt valg for vores børn.

Til de nye i bestyrelsen vi kommer med forskellige evner og bidrager der hvor vi kan.Hvis i har noget bekymringer, forslag, ideer, donationer så gå til Søren eller en af os i bestyrelsen så tager vi det op.

Økonomi

Heidi Kjær Jacobsen (Lærkes mor) blev indført som ny revisorved sidste generalforsamling og har gjort et stort arbejde med at sætte sig ind i dette.Vi har gjort vores bedste for at hjælpe Heidi i dette og vi mener at dette er det rigtige setup i forhold til at fremtidssikre Børnehaven.

Grundet corona er der ikke lavet budget for 2021 men påbegyndt budget 2022 – til trods for dette er det nu gået meget godt.

For at imødekomme den nye overenskomst og sikre en god normering har vi vedtaget en prisstigning på 50 kr pr 1. januar og igen 50 kr januar året efter og igen i 2024 så vi ender 150 kr i alt. Her følger vi bare den generelle prisudvikling.
Regnskab gennemgås for 2020, som var et budgetfrit år grundet corona. Der er derfor ingen sammenligning mellem endelig og forventning. Men i forhold til tidligere år og børnetal er bestyrelsen og økonomiansvarlig tilfreds. Budget for 2022 processen påbegyndes snart.
Den varslede prisstigning over 3 år skal imødekomme ændringer i overenskomst, og den forventelige udskiftning i personalet inden for 10 år, hvor en meget solid egenkapital er at foretrække.

Ny bestyrelse valgt

Formand Johan (Bjørns far) johan.a.christensen@gmail.com
Næstformand Anne Sophie (Knuds mor)

Menige medlemmer
Nicoline (Noas Mor)
Anders (Ellas far)
Lars (Asta og Eas Far)

Vi byder den nye bestyrelse velkommen og ser frem til et spændende år hvor vi I samarbejde med børnehavens ledelse,personale og forældre fortsat kan udvikle en god børnehave og udvikling for vores børn.

Kommende bestyrelsesmøde er d. 13. oktober – har du noget til mødet du ønsker vendt på dagsordenen, så kontakt Søren eller Johan.