Bestyrelsesmøde d. 30/08/21

Deltagere: Søren, Lars, Heidi, Anne Sofie, Johan(online), Leonora(online), Paul(online).

 • Registrering af afspaseringstimer
  Aftale om afspaseringstimer er lavet sammen med DLO. Ifølge DLO må der laves lokale afspaseringsaftaler. Heidi laver et skema til registrering af afspaseringstimer, så Heidi har mulighed for at føre det i lønsystemet.
 • Ansættelseskontrakter:
  Heidi og Johan laver nye ansættelseskontrakter sammen med personalet, og der afholdes personalesamtaler efter generalforsamlingen med Johan og en mere fra bestyrelsen.
 • Ønsker fra bestyrelsen til børnehaven:
  Der er et ønske om et større indblik i børnenes hverdag i børnehaven. Dette kunne evt. være via en info-tavle. Søren taler med personalet om, hvordan de synes den bedste måde er i forhold til brug af personalets ressourcer.Bestyrelsen har en ønske om, at det fremover i ferierer et uddannet personale, der varetager pasningen at de børn, som har brug for ”feriepasning”.
 • Arbejdsdag den 30.10-21
  • male indenfor, fuge på toilet, forskellige farver i gangen.
  • Gøre vinterklar ude
  • Skur med brændeoverdæk, sider på bålsted. Søren snakker med Jem & Fix fonden.
  • infotavle til besøgende/forældre
  • loftlister-spots skiftes ude, og følere flyttes så lyset tændes tidligere
 • Småting og evt
  Der kommer gratis sand, hvis det ligges på Facebook.
  Søren laver en liste over, hvad der ønskes af værktøj.