Bestyrelsesmøde d. 24/10/22

Tilstede er Søren, Johan, Anne Sofie, Maria, Christina og Lars

Velkommen til ny bestyrelse
Nye medlemmer sættes ind i bestyrelsen virke, tavshedspligt,
samarbejdspartnere medvidere

 • Nyt siden sidst
  Nabo er ved at rydde ud og inden næste lejemål flytter ind er indgangen flyttet til anden side så at vores indkørsel bliver kun for børnehaven.
  Tysk pædagog studerende kommer op og indgår i børnehaven i en 3 måneders tid i april eller juni.
  Generalforsamling har været afholdt med lille fremmøde. Bestyrelsen overvejer hvad der skal gøres for at skabe mere interesse for børnehaven i forældregruppen. Eller om der skal sættes en ny retning for børnehave
 • Økonomi/børnetal
  Intet nyt siden sidste møde. Stadig fin tilslutning til børnehaven.
 • Plan for alternativ arbejdsdag
  Det aftales at der laves et nytårstaffel d. 21/01/2023 for forældre, børn og personale. Yderlig information tilgår – sæt kryds i kalenderen.
 • Personalesamtaler status/opfølgning
  Der afventes stadig sidste samtale inden der kan konkluderes noget.

Referatet godkendt af de fremmødte. Næste møde d. 19 december