Bestyrelsesmøde d. 20/8/20

 • En forældre pr. hustand – grundet covid 19, dette meldes ud på FB og i BH.
 • Vil man stille op skal man møde op eller give lyd herom.
 • Håndvaske ved ankomst- organiserer dette
 • Personalet bliver hjemme i år, grundet pladsmangel ifth. Covid 19
 • Opfordring til at komme med i bestyrelsen

Børnetal
Der er tilgang til børnehaven pt. Vi har pt. 21 børn kommende måned er 22. Dette frem til april hvor vi slipper kommende skolebørn.
Vi har plads max 25 børn i børnehaven, vi er godt tilfreds med børnetallet pt.

Ferie
Ny ferielov, restferien 1,6 skal være afviklet inden 1. september, vi vedtager at disse overføres.

Nyt Tilbud fra Bernsen-vores tæppemænd
Vi regner pt på om det er en fordel – er det tilfældet tager vi dette.

Facebook
Vores offentlige side – Beskeder på siden, Christine opretter en fiktiv person på FB og svare på svarer på dette fremover.
Hunes aktive mail kobles på dette.

 • Vi påtænker at lukke forældreinfo- og henviser på FB offentlige til hjemmesiden
 • Vi er åbne for muligvis at lave en Instagram i stedet.- dette er et arbejdspunkt.
 • Bestyresesgruppen på FB slettes også og kommunikationen kommer på hjemmesiden

Hjemmeside

 • Billeder til hjemmesiden tages af Christine – dette gør snarest muligt og koordinere dette med personalet
 • Paul og Christine er ansvarlige for hjemmesiden kommer op og stå og ser godt ud.
 • Paul er kontakt til Matilde
 • Hjemmesiden følges op løbende i Bestyrelsen som et fast punkt

Gamle børn- nuværende skolebørn
Inviterer skolebørnene med til koloni sammen med vores børn. De inviteres til at komme efter skole fredag og er med frem til lørdag. Børnehavens personale står for invitationen til skolebørnene.

Rengøring
Vi får løbende lidt opsparet rengøring, da vores øgede rengøring af personalet gør dette muligt. Denne opsparede rengøring bruges på hovedrengøring senere. Vi overholder alle retningslinjer ift. Covid 19.

Økonomi
Johan og Sisse følger op på budget 2019 og 2020 sammen med bogholder.

Arbejdsdag
12. september kl. 8.30-16.00, tilmelding kommer ud og vi ser frem til en god social dag med både børn og voksne.
Vi skal male huset derudover-

Gulv i alrum
Team handy (Søren, Lars og Johan) sørger for gulvet bliver lagt, målet er at nå det inden januar 2021. Lars bestiller materialerne, og vi satser på levering.

Ren By – Opfordre til at støtte op, Børnehaven får et sponserbeløb for indsatsen. Borgerforeningen står for arrangementet og sidste år var det en rigtig hyggelig gåtur – et fint socialt arrangement for store og små. D. 29. September.

Billeder af børn til garderoben – Christine og Søren følger op.

Der afholdes et nyt bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen hvor nuværende bestyrelse oplevere til ny bestyrelse.